۲۵.۹.۹۱

چرا که شکستی تو خودت؟

پسر یکی از آشناهامون رو دیدم،21 ساله و طلبه حوزه علمیه ست، گویا مسوول بسیج حوزه شون هم شده. وسط سلام و احوال و چیکار میکنی، پرسید راستی روزنامه تون پایگاه بسیج داره؟
من اینطوری :-| گفتم: روزنامه ما که توقیف شده ولی نه پایگاه بسیج هم نداشتیم.
با تعجب گفت: چطورر؟ قرار بود برای همه موسسه ها ادارات شرکت ها و بنگاه های خصوصی و دولتی پایگاه بزنن.  و ادامه داد: مصوب شده و این طرح تا قبل از پایان سال حتمن اجرا میشه نگران نباش.
من: :-/ 

هیچ نظری موجود نیست: