۲۵.۹.۹۱

کولاک به مدد دعا

برا نوشتن یه گزارش اومدم محله "سد اسمال" از تو حیاط مقبره امامزاده داره صدای روضه میاد، روضه خون با یه صدای گریه داری از ارج ومنزلت خانواده امام حسین حرف میزنه و میگه: بیاید از این خانواده بخوایم برامون دعا کنن، خدا شاهده دعای این خانواده "کولاک" میکنه! 

هیچ نظری موجود نیست: