۳.۴.۹۱

?can u speak English


امروز حوالی ساعت 12 صحبتکنان با تلفن در حال عبور از پیاده رو میدون آرژانتین بودم، که یه آقای هندی طوری به انضمام یه خانم بچه بغل پرید جلوم که : ?can u speak English منم با خودم گفتم لابد این بابا هندیه دنبال سفارت کشورشه و میخاد آدرس بپرسه، گفتم: گوشی! yes, Please wait .
اونم صبورانه wait کرد تا من تلفنم تموم بشه، تموم شده و نشده شروع کرد به حرف زدن، به لهجه گریان هندی انگلیسی حرف می زد، من که از انگلیسی در حد "it is book" بلدم اما فهمیدم توی اسمش "آصف" هست و اهل اسلام آباد پاکستانه، به زن و بچه ش که پشت سرش وایساده بودن اشاره کرد و متوجه شدم که تو حرفاش اینا بود food و hungry و need money و ...،
فهمیدم بعله طرف گدای انگلیسی زبان هست و لژیونر پاکستانیه. گفتم : Sorry I dont have any money‌ و راهمو گرفتم که برم، گفت: ?are not you Muslim گفتم : No I'm not Muslim و رفتم، پشت سرم راه افتاد و داشت بلند بلند یه چیزایی می گفت تو حرفاش shit و fuck و یه چیزای دیگه ای بود که نفهمیدم. هم دیرم شده بود و هم حوصله دعوا با گدای خارجی نداشتم. 

هیچ نظری موجود نیست: