۱۹.۱.۹۱

زن


 کلن جنس زن گویا اینجوریه؛ در عین حال که حس پرستاری داره برای عالم و آدم، خودش وقتی با کوچکترین مشکل مواجه میشه انگار بمب اتم خورده به زندگیش!

هیچ نظری موجود نیست: