۴.۸.۸۸

نهضت ادامه دارد

اغتشاش خونم کم شده
کبریت لطفن

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
سخن امروزم با كساني است كه در تمام اين سالهاي بعد 18 تير 1378 بدون هيچ برنامه اي تنها به هياهو پرداختند و بي توجه به تمام گروههاي به حاشيه رانده شده كه خود تجربه اي دير پا داشته بودنند تنها در صدد اين بودنند كه به خود بينديشند و بي هيچ راهكاري تنها در پي منافع شخصي و گروهي خود بوده اند و با در دست داشتن سرمايه هاي بسيار به اين فكر نيافته بودنند كه حالا تماما از دايره حاكميت خارج شده اند براي جامعه ي خود بينديشند كه قرار است در چه وضعيتي قرار گيرند. آنها در پشت پرده آگاه بوده اند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد و با در دست داشتن رسانه ها نيز نخواستند به طرحهاي حاكميت بپردازند و حالا كه مي بينند عده اي از مردم جامعه به اون خودآگاهي سياسي رسيده بودنند همگي خود را قرو قاتي مي نمايند.
آيا آنها از برنامه هاي حاكميت بعد از وقوع حادثه ي 18 تير 78 اطلاعي نداشته اند؟
به شخصه معتقدم آنها اطلاع داشته اند اما چون به فكر جامعه ي خود نبودنند و از آنها به نفع خود سوءاستفاده نمودنند و در بي خبري گذاشتند. حاكميتي كه اگر نگاهي بيندازيم تنها در طول همان دوسال متوجه شدنند چه بر سرشان آمده است و تمامي تئورسينها ي خود را جمع كردنند و ساعتهاي بيشماري را به تلاش براي به حاشيه راندن اكثريت مردم از جريانات سياسي نقشه اي طولاني براي آينده ي سياسي خود ترسيم نمايند.

انفرادی گفت...

کبریت در دست دژخیم است و باروتیم ما، همه جا و همه وقت ، مثلن همین چهارشنبه بعدی و روزهای بعدی و بعدی ..... ، آنقدرکلافه اش کنیم که از سر ناچاری با دست خود بگیراند این کبریت را، تا گل از گلمان بشکفد و سبز سبز جوانه بشویم بر برو بومی که سال هاست رنگ شادی را به خود ندیده. آری باروتیم ما کبریت لطفن .....