۱.۲.۸۹

سبز۲ نظر:

محمود گفت...

غیر خم جومه سوزی دیه سی خم بورم
ای زمهسون کلو سی مو بهارا نیبو...

همیشه سبز باشی ککا ...

مادرجان گفت...

بابا خوش تیپ خوش استیل خوش ریخت آخرشی بچه ام واقعا فقط یه زن خوشگل کمه تو عکس