۱۶.۱۲.۸۹

ایراندخت

رمان ایراندخت نوشته بهنام ناصح را حتمن بخوانید، داستان در سالهای استبداد دینی خسرو پرویز و موبدان فاسد زرتشتی می گذرد، رمان نثری امروزی دارد. اما در کل امپراطوری دروغ و فساد و ریا کاری ساسانیان برای ایرانیان امروز هم خیلی آشناست. غرق خواندش که شوید گاهی حس می کنید رمانی جسورانه درباره زمان حال را می خوانید. ایراندخت را نشر آموت منتشر کرده و با 204 صفحه اش برایتان 4 هزار تومان آب می خورد که پول زیادی نیست. خواندن این رمان این روزها خیلی می چسبد، حتی تا حدودی امیدوارتان می کند!! نثر ناصح ساده و روان است و قصه اش کشش خوبی دارد. پایان رمان ایراندخت به شدت غافلگیر کننده است، جسارت ناصح نیز در رمانش مثال زدنی است، داستان چنان روی تیغ حرکت می کند که گاهی دهانت از تعجب وا می ماند که چطور از وزارت ارشاد مجوز گرفته است. با این حال این رمان 204 صفحه ای را می توانید با یک روز وقت گذاشتن به انتها برسانید. توصیه می شود شما هم توصیه کنید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
من هم خواندم خوشم آمد
امیدوارم دیگران هم بخوانند